องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

127 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-381800 โทรสาร : 077-381800 ต่อ 12
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@khlongpha.go.th , khlongpha@gmail.com